TBI kiest voor HVO-brandstof als stap naar bouwen zonder emissies

TBI kiest voor HVO-brandstof als stap naar bouwen zonder emissies

TBI kiest voor HVO-brandstof als stap naar bouwen zonder emissies

TBI kiest voor HVO-brandstof als stap naar bouwen zonder emissies

TBI, een van de grootste bouwbedrijven in Nederland, heeft aangekondigd dat ze overstappen op HVO-brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil) als onderdeel van hun streven naar een duurzame en emissievrije bouwsector. Deze stap is een belangrijke mijlpaal in de inspanningen van TBI om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan een schonere toekomst.

Wat is HVO-brandstof?

HVO-brandstof is een geavanceerde biobrandstof die wordt geproduceerd uit plantaardige oliën en vetten. Het wordt verkregen door een proces genaamd hydrogenering, waarbij de grondstoffen worden omgezet in een schonere en duurzamere brandstof. HVO-brandstof heeft vergelijkbare eigenschappen als fossiele diesel, maar heeft aanzienlijk lagere emissies en is hernieuwbaar.

Voordelen van HVO-brandstof

HVO-brandstof biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele fossiele brandstoffen:

  • HVO-brandstof heeft een veel lagere CO2-uitstoot dan fossiele diesel. Volgens onderzoek kan het gebruik van HVO-brandstof de CO2-uitstoot met wel 90% verminderen.
  • HVO-brandstof is vrijwel zwavelvrij en heeft een lagere uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofoxiden. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en vermindert de gezondheidsrisico’s voor zowel werknemers als omwonenden.
  • HVO-brandstof is hernieuwbaar en kan worden geproduceerd uit verschillende soorten plantaardige oliën en vetten, waaronder afvaloliën. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en draagt bij aan een duurzame energievoorziening.

TBI’s inzet voor duurzaamheid

TBI heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector. Door over te stappen op HVO-brandstof zet TBI een belangrijke stap in de richting van een emissievrije bouwsector. Deze beslissing is gebaseerd op een grondige analyse van de milieu-impact van verschillende brandstoffen en de erkenning van de voordelen van HVO-brandstof.

Naast het gebruik van HVO-brandstof, heeft TBI ook andere duurzaamheidsinitiatieven geïmplementeerd, zoals het verminderen van afval, het gebruik van duurzame materialen en het bevorderen van energie-efficiëntie in hun bouwprojecten. Deze inspanningen hebben TBI geholpen om een leidende rol te spelen in de transitie naar een duurzame bouwsector.

Case study: HVO-brandstof in de bouwsector

Een goed voorbeeld van het gebruik van HVO-brandstof in de bouwsector is het project “De Groene Loper” in Maastricht. Dit project, dat wordt uitgevoerd door TBI-bedrijven, maakt gebruik van HVO-brandstof voor al het bouwverkeer, waaronder vrachtwagens en graafmachines. Door het gebruik van HVO-brandstof kon het project de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen en bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de stad.

Conclusie

De keuze van TBI om over te stappen op HVO-brandstof is een belangrijke stap in de richting van een duurzame en emissievrije bouwsector. HVO-brandstof biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van traditionele fossiele brandstoffen, waaronder een lagere CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Door het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven zoals het gebruik van HVO-brandstof, speelt TBI een leidende rol in de transitie naar een duurzame bouwsector.

Lees het volledige artikel op bron.

Post onderwerpen