Bijna 1 op de 6 nieuwe voertuigen geregistreerd in de EU is elektrisch

Bijna 1 op de 6 nieuwe voertuigen geregistreerd in de EU is elektrisch

Bijna 1 op de 6 nieuwe voertuigen geregistreerd in de EU is elektrisch

De afgelopen jaren heeft de elektrische voertuigmarkt in de Europese Unie een enorme groei doorgemaakt. Volgens recente gegevens is bijna 1 op de 6 nieuwe voertuigen die in de EU zijn geregistreerd elektrisch. Deze opmerkelijke trend is het resultaat van verschillende factoren, waaronder overheidsbeleid, technologische vooruitgang en veranderende consumentenvoorkeuren.

Overheidsbeleid en stimuleringsmaatregelen

Een belangrijke drijfveer achter de groei van elektrische voertuigen in de EU is het beleid van de lidstaten en de Europese Commissie. Veel landen hebben ambitieuze doelstellingen gesteld om de verkoop van elektrische voertuigen te stimuleren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit heeft geleid tot een breed scala aan stimuleringsmaatregelen, zoals subsidies, belastingvoordelen en de uitbreiding van oplaadinfrastructuur.

Een goed voorbeeld hiervan is Nederland, waar de overheid een aanzienlijke subsidie verstrekt aan kopers van elektrische voertuigen. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen. In 2020 was bijna 1 op de 3 nieuwe auto’s in Nederland elektrisch.

Technologische vooruitgang en dalende kosten

Een andere belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de groei van elektrische voertuigen is de technologische vooruitgang. In de afgelopen jaren zijn de prestaties en het bereik van elektrische voertuigen aanzienlijk verbeterd, waardoor ze een aantrekkelijk alternatief zijn geworden voor traditionele brandstofvoertuigen.

Bovendien zijn de kosten van elektrische voertuigen gedaald. Dit is grotendeels te danken aan schaalvoordelen en verbeteringen in de productieprocessen. Volgens een rapport van Bloomberg New Energy Finance zullen de kosten van elektrische voertuigen naar verwachting in 2025 vergelijkbaar zijn met die van brandstofvoertuigen.

Veranderende consumentenvoorkeuren

Naast overheidsbeleid en technologische vooruitgang spelen ook veranderende consumentenvoorkeuren een belangrijke rol in de groei van elektrische voertuigen. Steeds meer consumenten zijn zich bewust van de milieu-impact van traditionele brandstofvoertuigen en zijn op zoek naar duurzamere alternatieven.

Elektrische voertuigen bieden verschillende voordelen, zoals lagere operationele kosten, verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot. Bovendien worden elektrische voertuigen steeds meer gezien als statussymbolen en technologische hoogstandjes.

Statistieken en vooruitzichten

Volgens gegevens van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) werden in het eerste kwartaal van 2021 in de EU meer dan 210.000 elektrische voertuigen geregistreerd. Dit vertegenwoordigt bijna 16% van alle nieuwe voertuigregistraties in die periode.

De groei van elektrische voertuigen zal naar verwachting de komende jaren blijven versnellen. Volgens een rapport van Transport & Environment zal het marktaandeel van elektrische voertuigen in de EU tegen 2030 naar verwachting stijgen tot 60%. Dit is een duidelijke indicatie van de verschuiving naar duurzamere mobiliteit in Europa.

Conclusie

De groei van elektrische voertuigen in de Europese Unie is indrukwekkend en veelbelovend. Het beleid van de overheid, technologische vooruitgang en veranderende consumentenvoorkeuren hebben allemaal bijgedragen aan deze opkomst. Met bijna 1 op de 6 nieuwe voertuigen die in de EU worden geregistreerd als elektrisch, is het duidelijk dat elektrische mobiliteit de toekomst is.

Deze trend zal naar verwachting alleen maar toenemen, aangezien de kosten van elektrische voertuigen verder dalen en de oplaadinfrastructuur wordt uitgebreid. Het is een spannende tijd voor de elektrische voertuigmarkt en de impact ervan op het milieu en de samenleving als geheel zal aanzienlijk zijn.

Bron: [link naar de bron van de nieuws]

Post onderwerpen