1,8 miljoen euro subsidie voor pilot met CO2 en gassen om batterijvloeistof te produceren in Terneuzen

1,8 miljoen euro subsidie voor pilot met CO2 en gassen om batterijvloeistof te produceren in Terneuzen

1,8 miljoen euro subsidie voor pilot met CO2 en gassen om batterijvloeistof te produceren in Terneuzen

1,8 miljoen euro subsidie voor pilot met CO2 en gassen om batterijvloeistof te produceren in Terneuzen

In Terneuzen, een stad in de provincie Zeeland, zal een pilotproject worden gestart om batterijvloeistof te produceren met behulp van CO2 en gassen. Dit innovatieve project heeft onlangs een subsidie van 1,8 miljoen euro ontvangen van de provincie Zeeland en het Rijk. Het doel van de pilot is om een duurzame en circulaire methode te ontwikkelen voor het produceren van batterijvloeistof, wat een belangrijk onderdeel is van moderne batterijtechnologieën.

De noodzaak van duurzame batterijproductie

Met de groeiende vraag naar elektrische voertuigen en de opkomst van hernieuwbare energiebronnen, is er een toenemende behoefte aan efficiënte en duurzame batterijen. Batterijvloeistof, ook wel elektrolyt genoemd, speelt een cruciale rol in de werking van batterijen. Het zorgt voor de geleiding van elektrische ladingen tussen de positieve en negatieve elektroden van de batterij. Traditioneel wordt batterijvloeistof geproduceerd uit fossiele brandstoffen, wat niet duurzaam is en bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen.

De rol van CO2 en gassen in de pilot

De pilot in Terneuzen zal gebruik maken van CO2 en gassen als grondstoffen voor de productie van batterijvloeistof. Deze gassen worden afgevangen bij industriële processen en zouden anders in de atmosfeer terechtkomen. Door deze gassen te gebruiken als grondstoffen voor batterijvloeistof, wordt een dubbel voordeel behaald. Ten eerste wordt de uitstoot van broeikasgassen verminderd, wat bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering. Ten tweede wordt een duurzame en circulaire methode ontwikkeld voor de productie van batterijvloeistof.

De voordelen van de pilot

De pilot in Terneuzen biedt verschillende voordelen en mogelijkheden:

  • Verduurzaming van de batterijproductie: Door CO2 en gassen te gebruiken als grondstoffen, wordt de traditionele afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd.
  • Reductie van broeikasgasemissies: Het gebruik van CO2 en gassen als grondstoffen draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
  • Circulaire economie: Het project bevordert de ontwikkeling van een circulaire economie door afvalgassen om te zetten in waardevolle grondstoffen.
  • Technologische innovatie: De pilot stimuleert technologische innovatie op het gebied van batterijproductie en draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame methoden.

Samenwerking en subsidie

Het pilotproject wordt uitgevoerd door een consortium van bedrijven en kennisinstellingen, waaronder Dow Benelux, ENGIE, Yara, en de Technische Universiteit Eindhoven. De subsidie van 1,8 miljoen euro is toegekend door de provincie Zeeland en het Rijk als onderdeel van hun inzet voor duurzame innovatie en economische ontwikkeling.

Conclusie

De pilot met CO2 en gassen om batterijvloeistof te produceren in Terneuzen is een veelbelovend project dat bijdraagt aan de verduurzaming van de batterijproductie en de reductie van broeikasgasemissies. Door gebruik te maken van afgevangen gassen als grondstoffen, wordt een circulaire en duurzame methode ontwikkeld voor de productie van batterijvloeistof. Dit project stimuleert technologische innovatie en draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Met de subsidie van 1,8 miljoen euro kan het consortium van bedrijven en kennisinstellingen de pilot succesvol uitvoeren en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Bron: https://www.example.com

Post onderwerpen